Záruka a obchodní podmínky

"Množství chyb v softwaru není přímo závislé na kvalitě odvedené práce, ale na důkladnosti testování." [www.netmagnet.cz]

V případě vývoje složitějších systémů se musí připustit jistá míra chybovosti, neboť chyby jsou součástí vývoje. V případě narůstající složitosti software není v lidských silách, ani v silách programátorů vyjmenovat všechny možné stavy, které mohou v dané části aplikace nastat, natož je 100% otestovat.

Předání projektu

Předání projektu u nás probíhá formou formální akceptace. Jedná se o úkon formálního schválení, že projekt splňuje předem stanovená kritéria a tudíž splňuje požadavky jednotlivých stran. Předání projektu je možné až po úplném uhrazení, do té doby je software majetkem zhotovitele a může s ním být nákládáno dle úvahy zhotovitele. Po úspěšném předání projektu není zhotovitel zodpovědný za škody vzniklé používáním projektu.

Webové aplikace - záruka

Základní záruční doba činí 14 dní od předání software. V případě, že se vztah s koncovým uživatelem řídí občanským zákoníkem, trvá základní záruční doba 2 roky. Záruční doba se počítá od data předání software.

V případě provozu software na jiném než našem serveru je základní záruka platná pouze 7 dní od předání software a vztahuje se pouze na chyby v rámci software. Pokud bude zjištěna chyba nesouvisející s vyvíjeným software, bude koncovému zákazníkovi účtována částka za čas strávený analýzou problému dle aktuálního ceníku. Je nezbytné, aby instalaci provel náš specializovaný pracovník. Po dobu záruky musí mít server stejnou konfiguraci. V případě instalace software svépomocí nebo třetí stranou se jedná o porušení záručních podmínek.

Support

V případě expirace záruky je možné sjednat měsíční supportní smlouvu, kde se dalších případné chyby, objevené po předání projektu, řeší v rámci předplacených hodin. V rámci supportní smlouvy je možné řešit i aktualizace software při změně zákonů či norem, doplňování nové funkčnosti, optavy chyb způsobených nesprávným používáním software atd. Cena předplacených hodin je počítána individuálně z celkové ceny a složitosti projektu. V případě přesahu předplacených hodin je zákazník informován a následné hodiny budou účtovány dle aktuálního ceníku pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Nevyčerpané jednotky hodin se do dalšího období nepřevádějí není-li ve smlouvě uvedeno jinak.